Ogłoszenie

Zapisy uczniów do świetlicy szkolnej

 

Rodzice uczniów, którzy nie złożyli dotychczas uzupełnionych Karty zgłoszenia dziecka      do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2021/2022 proszeni są   złożenie kart do świetlicy  lub  sekretariatu Szkoły do dnia 6 września 2021 r.

Druk karty zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej Szkoły  lub sekretariatu.

Posiedzenie komisji kwalifikujące uczniów do świetlicy szkolnej odbędzie się  w dniu 13.09.2021r. Listy uczniów zakwalifikowanych zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń przy wejściu do szkoły w dniu 15.09.2021r.

Do dnia 15.09.2021r. wszyscy chętni uczniowie mogą uczęszczać na zajęcia odbywające się w świetlicy szkolnej.

Pobierz Kartę zgłoszenia do świetlicy

                                                                                                                                                                                                                                 Kierownik świetlicy       Marzena Zachariasz