Od września 2010 roku dwie klasy naszej szkoły IIa i Ib wraz z wychowawcami: G. Jamioł oraz I.Sitek przystąpiły do udziału w ogólnopolskim konkursie „Aktywnie po zdrowie”.

Jest to projekt realizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska w trosce o zdrowie młodego pokolenia. Program ma charakter ogólnopolskiej międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. Jest adresowany przede wszystkim do uczniów klas 1–3, ale również do nauczycieli, opiekunów i rodziców.

PROGRAM „AKTYWNIE PO ZDROWIE” to:

  • wieloaspektowy, spójny projekt doskonale wpisujący się w podstawy programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej,
  • rzetelna wiedza naukowa na temat zdrowego odżywiania i roli aktywności fizycznej podana w przystępny i nieszablonowy sposób.

Zdrowy poczęstunek

Zdrowy poczęstunek

 

 

 

 

 

 

Program powstał w odpowiedzi na coraz bardziej widoczny problem, jakim jest nadwaga i otyłość pojawiające się już wśród dzieci w wieku szkolnym, a nawet wcześniej. W ciągu ostatnich kilkunastu lat drastycznie zmienił się styl życia dzieci – spożywają one zbyt dużo wysokoenergetycznych pokarmów (chipsów, batonów, fast foodów, słodkich napojów gazowanych), a wolny czas spędzają przed komputerem lub telewizorem. Wiadomo jednak, że te zgubne w skutkach tendencje można odwrócić.

Głównym celem programu jest zatem wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem jest również uświadomienie wszystkim osobom zaangażowanym w projekt związku pomiędzy żywieniem a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. Zamysłem twórców programu jest także kształcenie rodziców jako osób, od których zależy całokształt stylu życia rodziny, i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną.

Cały program jest podzielony na trzy sezony – jesienny, zimowy i wiosenny. Każdy z tych etapów zbudowany jest wokół tematu przewodniego i stanowi logiczną całość oraz jest oparty na podobnej strukturze, której stałymi elementami są: zajęcia lekcyjne, konkursy i Forum dla Rodziców.

Konkursy są tematycznie powiązane z zajęciami lekcyjnymi i ich celem jest m.in. utrwalenie wiadomości, pogłębianie zainteresowania uczniów zdrowym odżywianiem i stylem życia oraz rozwijanie kreatywności. Celem konkursów jest też promowanie wiedzy o zdrowym stylu życia wśród pozostałych uczniów w szkole. Wśród dzieci istnieje ogromna potrzeba zgłębienia wiedzy
o prawidłowym żywieniu – prawie 54 proc. uczniów chciałoby mieć większą wiedzę na ten temat.

Forum dla Rodziców to spotkania z rodzicami lub opiekunami, które odbędą się w trakcie wywiadówek.

Zadaniem nauczyciela jest:

  • przeprowadzenie lekcji i konkursów dla dzieci zgodnie z podanym scenariuszem i harmonogramem,
  • udokumentowanie i podsumowanie przeprowadzonych działań według podanych zasad,
  • poprowadzenie Forum dla Rodziców, czyli przeznaczenie kilkunastu minut wywiadówki na przekazanie przygotowanych informacji i ulotek.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii >>>