Nasza  świetlica przystępuje do realizacji projektu edukacyjnego zorganizowanego przez Fundację Uniwersytet Dzieci.

W ramach projektu pt. „Mali detektywi. Co kryje świat wokół nas?” dzieci będą zgłębiać tajniki przyrody, informatyki i matematyki, rozwijać umiejętności plastyczne oraz kompetencje społeczne. Scenariusze zajęć łączy potrzeba poszukiwania wiedzy i praca zespołowa, natomiast motyw detektywistyczny zajęć rozbudzi uczniowską ciekawość i zwiększy w nich chęć uczenia się i poznawania świata.

Autorzy: nauczyciele świetlicy