11 lutego 2022 r. na nowo zawieszonej tablicy multimedialnej w świetlicy szkolnej odbył się spektakl on-line pt. “Dzieci sieci – Plik i Folder na tropie internetowych kłopotów”organizowany przez Polskie Centrum Saferinternet .