Zapisy uczniów  do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2022/2023

Rodzice uczniów, którzy chcą, aby ich dziecko uczęszczało do świetlicy szkolnej  w roku szkolnym 2022/2023 proszeni są  o wypełnienie Karty zgłoszenia i dostarczenie jej do świetlicy szkolnej do dnia 20 maja 2022r.

Druk Karty zgłoszenia można pobrać w świetlicy lub ze strony internetowej szkoły (zakładka świetlica).

Karta zgłoszenia do świetlicy 2022