Zabawa karnawałowa odbędzie się 2 lutego 2016 roku na sali gimnastycznej w dwóch turach:
– klasy I – III – godz. 14.30 – 16.30
– klasy IV – VI – godz. 17.00 – 19.00

Opiekę nad uczniami sprawują wychowawcy klas. Poczęstunek we własnym zakresie. Dzieci będzie bawiła grupa animacyjna “MAT Art”, czyli ta sama co podczas zabawy andrzejkowej.

Odpłatność za klasę wynosi 20 zł. Wpłaty można dokonać na konto Rady Rodziców.