Uwaga rodzice

Dzień 14 października (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w naszej szkole.

Opiekę dzieciom w tym dniu zapewnia świetlica w godzinach 7.00-16.30.

Tego dnia nie będą wydawane w szkole obiady.

 

Wicedyrektor szkoły

Andrzej Kosierkiewicz