Czekaliśmy, czekaliśmy i… doczekaliśmy się  spotkania autorskiego z p. WALDEMAREM CICHONIEM – autorem cyklu książek o zwariowanym kocie Cukierku.

Nie zawiedliśmy się w naszych oczekiwaniach, gdyż pisarz oczarował słuchaczy opowieściami o niezwykłym zwierzaku, o jego przyjaciółce Tradycji oraz o psie Riko. Publiczność śmiechem reagowała na dowcipne historie o przesympatycznym kocie, wysłuchała fragmentu nowej książki o “słodkim” zwierzaku, po czym miała możliwość zadawania pytań. Dotyczyły one różnych dziedzin, także życia rodzinnego czy zawodowego pisarza. Uczniowie dowiedzieli się także, jak powstaje książka, w związku z tym p. Cichoń odsłonił rąbka tajemnicy dotyczącego powstającej publikacji dla dorosłych, jak również nowych opowieści o Cukierku i jego przyjaciołach.

Na zakończenie oficjalnej części spotkania panie organizujące je, tj. p. Agnieszka Parkita i p.Iwona Krzemińska, wręczyły Gościowi pisemne podziękowanie za niezwykłą lekcję biblioteczną, a jego małżonce “słodkie” wyrazy wdzięczności za wizytę w SP19. Następnie pisarz podpisywał każdemu uczniowi z kl.1- 3 zakupione przez  nich książki.

Trzeba dodać, że w spotkaniu autorskim wzięli udział także uczniowie klas czwartych , chętni piątoklasiści oraz szóstoklasiści. Miłośników Cukierka jest o wiele więcej w „Dziewiętnastce”, jednakże stołówka szkolna, gdzie wydarzenie miało miejsce, nie mogła pomieścić większej ilości uczestników. Bardzo się cieszymy z wielkiego zainteresowania spotkaniem z pisarzem poczytnych książek i z jego twórczością. Wyrażamy nadzieję, że przyczyni się ono do częstszego sięgania po książki nie tylko p. Waldemara Cichonia, ale wiele innych, które zostały zakupione do biblioteki szkolnej z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, do czego serdecznie zachęcamy!

Państwu Cichoniom dziękujemy za wizytę w naszej szkole!

 

Iwona Krzemińska, Agnieszka Parkita