ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ
dzieci z obwodu
  Szkoły Podstawowej nr 19
im. Ireny Sendlerowej w Kielcach
na rok szkolny 2024/2025
rozpoczynają się dnia
25.03.2024 r.

  1. Spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone w 2017 r.
  2. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 19 na podstawie zgłoszenia rodziców.

Zapisy odbywają się w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 15.00.

Dokumentację niezbędną do zapisu dziecka stanowią:

Karta zapisu dostępna jest również w sekretariacie szkoły.

W przypadku podjęcia decyzji o zapisie dziecka zamieszkałego w rejonie do szkoły innej niż SP19, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia SP19 (najpóźniej do 30 września 2024 r.) o miejscu realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko.

Obwód Szkoły Podstawowej nr 19 w Kielcach

całe ulice:

Cicha, Dąbrowska, Dębowa, Jaworowa, Jarzębinowa, Jesionowa, Kozia, Nowowiejska, Nowy Świat, Orla, Mojżesza Pelca, Pocieszka, Przechodnia, Przecznica, Przelot, Silniczna, Targowa, Topolowa, Wierzbowa, Wiosenna, Wojewódzka

części ulic:

Marszałkowska 1 – 33A (wszystkie), Warszawska 21 – 49 (wszystkie), Klonowa 1– 15A (wszystkie).