NABÓR DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

dostępnych w Systemie Elektronicznego Naboru na rok szkolny 2024/2025: 

KANDYDAT – informacja o naborze

 

Oferta szkół ponadpodstawowych:

OFERTA – licea 2024

OFERTA – technika 2024

OFERTA – szkoły branżowe 2024