Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach ogłasza rekrutację do klasy I dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły w dniach 06.05 – 10.05.2024 r.

Zapisów do klasy I można dokonywać codziennie
w sekretariacie szkoły, w godz. 8.00 – 15.00

Wniosek o przyjęcie można pobrać w sekretariacie szkoły lub poniżej

  • wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej – pobierz