9 maja 2024 r. zapisze się w pamięci wszystkich pierwszaków z roku szkolnego 2023/2024, gdyż tego dnia zostali pasowani na czytelników biblioteki szkolnej w czasie szczególnej lekcji bibliotecznej na korytarzu 1. piętra. Mimo iż książki wypożyczali od 2. semestru br., czyli od czasu poznania całego alfabetu polskiego, to uroczystości towarzyszyły duże emocje.

Dzieci mądrze i pięknie odpowiadały na pytania pani bibliotekarki, a także śpiewały piosenki o książce. Towarzyszyły im biblioteczne “księżniczki” z kl.6b oraz chór i zespół instrumentalny z klas trzecich i czwartych przygotowany przez panią uczącą muzyki w naszej szkole. Starsze uczennice zachęcały pierwszoklasistów do czytania książek, do ich szanowania i przypomniały o zasadach zachowania się w bibliotece szkolnej i publicznej. Następnie uczniowie klas pierwszych zostali uroczyście zaprzysiężeni na czytelników biblioteki szkolnej przez panią Dyrektor oraz przez złożenie przyrzeczenia. Każdy pierwszak otrzymał w prezencie piękną zakładkę do książki oraz cukierka, żeby czytanie słodkim się stało, a najlepsi czytelnicy z obydwu klas (12 uczniów) otrzymali nagrody książkowe. Na koniec p. bibliotekarkę spotkała miła i bardzo słodka niespodzianka – pierwszaki wręczyły przygotowane laurki z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, który jest obchodzony 8 maja.

Serdeczne podziękowania kieruję pod adresem p. Dyrektor i wychowawczyń klas pierwszych za obecność w czasie uroczystości i wsparcie: p. Dominice Rachunie (także za wykonanie zakładek do książek i elementów dekoracji), p. Agnieszce Parkicie (za wykonanie zdjęć z pasowania i za zachętę do przygotowania laurek przez dzieci), p. Iwonie Stefańczyk za piękne piosenki z chórem i zespołem instrumentalnym, p. Grzegorzowi Miszczykowi za nagłośnienie wydarzenia, p. Edycie Domagale za dobre słowo i zachętę dla wszystkich, czterem “księżniczkom” z kl.6b za zaangażowanie, recytację wierszyków, pomoc i piękne stroje.

Mam nadzieję, że czytanie książek stanie się koniecznością do życia jak powietrze i przyjemnością dla nowych czytelników biblioteki szkolnej, źródłem wartościowej wiedzy o świecie i relacjach międzyludzkich.

                                                                                                                                                        Iwona Krzemińska