Uczniowie klas 4a, 4b i 5b uczestniczyli w projekcie “Wirtualne podróże”, który był realizowany jako innowacja pedagogiczna od 1 X 2023 r. do 31 V 2024 r.

Głównymi założeniami projektu było pobudzenie aktywności poznawczej dzieci i kształtowanie ich postawy otwartości wobec świata i ludzi.

W trakcie trwania projektu uczniowie rozwijali swoją wiedzę o świecie poprzez poznanie geografii, przyrody, funkcjonowania społecznego i kultury różnych części świata. W czasie  godzin wychowawczych  brali czynny udział w lekcjach na żywo lub ich transmisjach, tworzyli  klasowe mapy świata oraz “Albumy Wirtualnego Podróżnika/Podróżniczki”, poznali świętokrzyskie potrawy regionalne.

W ramach projektu odbyły się wycieczki do  Parku Legend  w Nowej Słupi , Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, zorganizowano wyjścia na warsztaty “Czym skorupka za młodu nasiąknie…” (w Punkcie Promocji Kielc), Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, Muzeum Historii Kielc oraz spacer po Kielcach. Wykonane zostały quizy w Learningapps o Polsce i Europie oraz słowniczek przydatnych zwrotów.

Poniżej zdjęcia oraz linki do utworzonych quizów
Co wiesz o Polsce?

Quiz o Europie

Autorki: J.Wielicka, M.Masternak, A.Spurek