Znamy już wyniki Sprawdzianu szóstoklasistów.

Uczniowie naszej szkoły uzyskali z I części Sprawdzianu (j.polski i matematyka) średnio 29,59 pkt., czyli 74%. Średni wynik ogólnopolski to 63%, wynik w Kielcach to 68%.

Wynik uzyskany przez uczniów z I części Sprawdzianu plasuje szkołę w 8 staninie (wynik bardzo wysoki) w 9-stopniowej skali staninowej.

Z  II części Sprawdzianu (język angielski) uczniowie naszej szkoły uzyskali średnio 31,3 pkt., czyli 78,3%. Średni wynik ogólnopolski to 71%, wynik w Kielcach to 78,3%.

Wynik uzyskany przez uczniów z II części Sprawdzianu plasuje szkołę w 7 staninie (wynik wysoki) w 9-stopniowej skali staninowe