Sztandar składa się z grotu prostokątnego, obszytego złotymi frędzlami płatu tkaniny oraz drzewca. Płat wykonany jest ze splotu rypsowego. Drzewce sztandaru wykonane zostało z drewna w kolorze brązowym i ozdobione złotymi okuciami. Jego górny koniec zwieńczony jest metalową głowicą przedstawiającą orła w koronie.

Prawy płat sztandaru (awers) o barwie kremowej zdobi, umieszczony w centralnej części, wizerunek Patrona Szkoły, Ireny Sendlerowej. Jest ona dla uczniów wzorem dobroci, bezinteresowności, poświęcenia, odwagi      i umiłowania drugiego człowieka. Ta część kompozycji została wyhaftowana w tonacji beżu i brązu. Podobiznę patronki otacza aktualna nazwa szkoły. Litery w otoku wyhaftowane zostały nicią w kolorze czarnym. Jest on symbolem rozwagi, mądrości i stałości. Imię i nazwisko Patrona ma kolor czerwony, który w heraldyce symbolizuje wspaniałomyślność i hart ducha.

Awers sztandaru Fot. Kamil Król (Radio Kielce)

Lewy płat sztandaru (rewers) jest czerwony. W centralnym miejscu znajduje się   godło Polski – Orzeł Biały. Orzeł ma głowę zwróconą w prawo (w stronę zaszczytną ku prawemu skrzydłu) i ozdobioną złotą koroną. Orzeł przedstawiony jest zgodnie z tradycją heraldyczną, w postaci gotowej do walki. Dziób i szpony również mają złotą barwę, która oznacza wiarę, stałość, mądrość   i chwałę. Srebrna nić, którą wyhaftowany został orzeł, symbolizuje w zakresie wartości duchowych czystość, prawdę i niewinność. Rozpostarte skrzydła oznaczają dążenie do najwyższego lotu, gotowość do pokonywania przeszkód i trudności. Są to cele, do których – pod kierunkiem nauczycieli – zmierzają uczniowie. Symbole polskości znajdujące się na sztandarze – barwy biało–czerwone i godło Polski – są znakami naszej tożsamości narodowej.

W górnej części rewersu umieszczono dewizę „Bóg, Honor, Ojczyzna”, stanowiącą idealistyczne ujęcie wierności państwu jako rezultatowi umowy społecznej i współobywatelom to państwo tworzącym. W dolnej części rewersu znajduje się maksyma Horacego „Odważ się być mądrym”.

Rewers sztandaru Fot. Kamil Król (Radio Kielce)

Zdjęcia pochodzą z prezentacji sztandaru, która odbyła się podczas uroczystości nadania szkole imienia Ireny Sendlerowej (23 listopada 2012 r.).