30.11.2016 r. w naszej szkole odbył się Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego.  W ramach tego wydarzenia odbył się apel dla klas III-VI poświęcony bezpieczeństwu w sieci, warsztaty dla klas Va, Vb oraz VIa, spotkanie z Dyrektorem szkoły oraz szkolenie dla nauczycieli.

Wszystkie zajęcia poprowadziła pani mgr Monika Zawadzka-Chłopek – edukator projektu cyfrowobezpieczni.

 

Tekst i zdjęcia: Joanna Wielicka