Na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach pojawiła się informacja dotycząca spotkań informacyjnych dla nauczycieli i rodziców w związku z wdrażaniem reformy edukacji:

Panie, Panowie
Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice

Szanowni Państwo,

w związku z wdrażaniem reformy edukacji w dniach 20.02.2017 r. – 9.03.2017 r. odbędą się spotkania dla nauczycieli oraz rodziców uczniów świętokrzyskich szkół/placówek.

Podczas spotkań zostaną omówione tematy związane z wejściem w życie ustaw z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe i wynikające z nich zadania dla organów prowadzących, nadzoru pedagogicznego, dyrektorów szkół i nauczycieli. Ponadto przedstawione zostaną informacje na temat nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

We wszystkich powiatach spotkania:

– dla NAUCZYCIELI rozpoczynają się o godzinie 14.00. Przy każdym z terminów spotkań znajduje się link do rejestracji dla nauczycieli.

– dla RODZICÓW rozpoczynają się o godzinie 16.00.

Rodzice chcący wziąć udział w spotkaniach nie rejestrują się poprzez stronę internetową. Listy obecności będą dostępne na miejscu.

Rodzice (spotkanie wspólnie dla rodziców z powiatu kieleckiego i miasta Kielce):

8 marca godz. 16.00

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych prof. E. Lipińskiego w Kielcach (Audytorium 2), ul.Jagiellońska 109 A …”