SZKOLNY DZIEŃ BEZ PRZEMOCY

Dzień Szkoły bez Przemocy to organizowane ogólnopolskie święto wszystkich tych, którzy nie zgadzają się na przemoc i angażują się w budowanie szkoły jako miejsca przyjaznego dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

Szkoła Podstawowa nr 19 w Kielcach  uczestniczy w programie ,,Szkoła bez Przemocy” od 2010r.

W związku z tym dnia 14 maja 2013 r. organizujemy w naszej szkole Dzień Szkoły bez Przemocy

Cele :

– rozwijanie postaw dezaprobaty wobec sprawców przemocy

– uświadomienie uczniom potrzeby bezpieczeństwa

– uświadomienie uczniom szkodliwości zachowań agresywnych

– pokazanie sposobów przeciwdziałania przemocy w szkole

Termin realizacji : – 14.05.2013r.

Realizatorzy : nauczyciele, wychowawcy , dyrekcja , samorząd uczniowski

Uczestnicy : uczniowie SP 19 w Kielcach

W tym dniu   wszyscy uczniowie naszej szkoły zostaną powitani, przy wejściu do szkoły, uśmiechem i słowami „ witaj, życzymy miłego dnia. W szkole, na każdym z pięter będzie można przyjrzeć się plakatom przedstawiającym uśmiechy oraz będzie można przypomnieć sobie podstawowe zwroty grzecznościowe, o których niestety często zapominamy „ przepraszam , dziękuję, nie gniewam się, miłego dnia,”.

Wszyscy uczniowie i nauczyciele przychodzą w tym dniu ubrani na zielono

lub  z zielonym elementem stroju.

Zadania do realizacji :

I .Przeprowadzenie lekcji wychowawczych ( wcześniej zrealizowane)

Przeprowadzenie w klasach lekcji wychowawczych  według przygotowanego scenariusza ( wychowawcy klas lub pedagog ) oraz diagnoza uczniów za pomocą ankiety na temat przemocy w szkole.

II. Wybory najkulturalniejszego ucznia z każdej klasy ( wcześniej zrealizowane)

Każdy wychowawca wraz ze swoją klasą wybiera jednego ucznia, który jest wzorem zachowania dla innych. Wytypowani uczniowie z klas IV – VI otrzymają podczas apelu dyplomy i nagrody.

III. Przygotowanie apelu

pod hasłem „ Szkolny dzień bez przemocy” (od godziny 10.30 na sali gimnastycznej)

IV. Opracowanie specjalnego wydania gazetki szkolnej dla uczniów

poświęconej problemom agresji i przemocy w szkole  .

PROGRAM SZKOLNEGO DNIA BEZ AGRESJI w Szkole Podstawowej nr 19

w Kielcach

klasy IV – VI

8.00 – 10.35 (sale lekcyjne)

Lekcje zgodnie z planem zajęć  w tym dniu.

10.40 – 11.25 (sala gimnastyczna)

Wszyscy nauczyciele i uczniowie spotkają się na apelu w sali gimnastycznej.

1.Pogadanka   na temat przeciwdziałania przemocy wśród dzieci przeprowadzona przez przedstawicieli Straży Miejskiej w Kielcach

2. „ Dobre rady” jak  radzić sobie z przemocą  zaprezentowane  przez uczniów

3.Wręczenie dyplomów dla najkulturalniejszego ucznia/uczennicy  z każdej klasy

4 Podsumowanie akcji „Bezpiecznie w mojej szkole”

 

Całości towarzyszyć będzie  akcja plakatowa na korytarzach szkolnych, której hasła

i emotikonki propagują: przyjaźń, życzliwość i wzajemną akceptację .

 

Zdjęcia z apelu “Szkolny dzień bez przemocy” można obejrzeć tutaj.