Kierownik świetlicy:

mgr Marzena Zachariasz

Wychowawcy:

mgr Dorota Chabior

mgr Jolanta Mazur

mgr Beata Rabajczyk

 

Świetlica szkolna pracuje codziennie –

od poniedziałku do piątku

w godzinach: 7.00 – 16.30.

 

Obiady w szkolnej stołówce wydawane

są w dwóch turach:

I tura godz. 12.10 – 12.25,

II tura godz. 13.10 – 13.25.