Ze względu na bezpieczeństwo uczniów Dyrektor szkoły wprowadza zakaz bicia się śnieżkami i obrzucania śniegiem. Zakaz dotyczy całego ogrodzonego terenu wokół szkoły (boisko szkolne, teren przed wejściem do szkoły i wokół budynku szkolnego).

Dyrektor szkoły