W dniu 7  listopada 2017 r. w świetlicy szkolnej odbyło się uroczyste „Pasowanie na świetliczaka” dla uczniów klas I, uczęszczających do świetlicy. Nowo przyjęci wychowankowie złożyli rotę ślubowania, następnie zaprezentowali swoje umiejętności artystyczne, intelektualne

i sprawnościowe. Poddani zostali próbom: mądrości, smaku oraz sprawności ruchowej. Na zakończenie uroczystości otrzymali pamiątkowe zakładki do książek.

Autor: Marzena Zachariasz