Zmiany w dokumentach szkolnych można zaproponować wypełniając formularz >>>.

Wypełniony formularz można dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły lub drogą elektroniczną na adres e-mail: szkp19@gmail.com