Zapraszamy rodziców/opiekunów do udziału w tegorocznym Dyktandzie Rodzinnym, które odbędzie się podczas szkolnego Festiwalu Nauki, tj. 21.03.2018 r. o godzinie 8:30.

Pisemne zgłoszenia przyjmują wychowawcy klas do dnia 16.03.2018 r.

Organizatorzy