Zmiana terminu dostarczenia prac konkursowych: 25 maja 2018 r.

REGULAMIN  SZKOLNEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO Z OKAZJI  DNIA PATRONA

Organizatorzy: nauczyciele zajęć komputerowych

Cele „Konkursu Informatycznego”

 1. upamiętnienie patrona szkoły.
 2. rozwijanie zainteresowań informatycznych i przygotowanie uczniów do funkcjonowania w zinformatyzowanym społeczeństwie.
 3. stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności.
 4. wyłanianie i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań informatycznych.
 5. zwrócenie uwagi na szerokie zastosowanie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w procesie dydaktycznym.

Termin: Prace należy dostarczyć do nauczycieli zajęć komputerowych do dnia 25 maja 2018 r.

Zasady Konkursu

Konkurs odbywać się będzie w 3 kategoriach:

I kategoria -grafika komputerowa zilustrowane  w programie graficznym sceny z życia Ireny Sendlerowej . Format prac A4. Prace należy dostarczyć  wydrukowane oraz  w pliku (na płycie CD, pendrivie lub przesłane na adres szkoły szkp19@gmail.com ) – kategoria dla klas I-VII

II kategoria– interaktywna gra komputerowa lub interaktywny Quiz związane z  życiem Ireny Sendlerowej wykonane w  MS Power Point, LearningApps, Scratch  (na płycie CD, pendrivie lub przesłane na adres szkoły szkp19@gmail.com)  kategoria dla klas IV-VII

III kategoria – nakręcenie filmiku  o życiu Ireny Sendlerowej (na płycie CD, pendrivie lub przesłane na adres szkoły szkp19@gmail.com)  kategoria dla klas IV-VII

 1. Projekty konkursowe można wykonywać indywidualnie lub w dwuosobowych zespołach.
 2. Uczeń może oddać na konkurs kilka projektów, w różnych kategoriach.
 3. Przy ocenie prac brane będą pod uwagę:
  • pomysłowość i oryginalność pomysłu,
  • zgodność z tematem,
  • nowatorstwo,
  • estetyka wykonania.

Nagrody

Przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe dla najlepszych prac. Zwycięskie projekty, w poszczególnych kategoriach, będą zaprezentowane podczas Święta szkoły i umieszczone na stronie internetowej szkoły.