W ubiegłym tygodniu odbył się apel podsumowujący pracę samorządu uczniowskiego w II semestrze bieżącego roku szkolnego.

Na apelu zostały wręczone dyplomy laureatom ogólnopolskiego konkursu języka angielskiego i niemieckiego OLIMPIADA WIEDZY ARCHOMEDES.PLUS.LINGUA PLUS. Wśród 57 uczestników znalazło się 11 lauratów: Paweł Winiarczyk, Antoni Karwacki, Maksymilian Masternak, Anna Kaczmarska, Bogna Kierkowska, Maciej Biernacki, Oliwia Jakubczyk, Oliwia Piwnicka, Anna Panasyuk, Roch Kierkowski oraz Mateusz Dudzik.

Nauczyciele nagrodzili uczniów za udział w pozostałych konkurach przedmiotowych.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

 

 

 

fot. M.Rzepka, A. Siwoń, M. Odrzywolska