13 września o godzinie 18.00 w świetlicy, po wywiadówkach klasowych,  odbędzie się zebranie Rady Rodziców.