Każdy Polak, mały i duży, powinien znać historię i tradycje swojego regionu i całej ojczyzny.

Dbając o rozwijanie właściwych postaw patriotycznych u dzieci, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej nr 19 organizują w dn. 22 listopada 2018r. o godz. 14.00 konkurs  międzyszkolny dla uczniów z klas drugich i trzecich, pod hasłem  „Niepodległość ważne słowo, świętujemy na wesoło.”

Konkurs został przygotowany w formie wesołej rywalizacji, która pozwoli dzieciom na rozszerzenie swej wiedzy i zdobycie nowych umiejętności podczas wspólnej zabawy.

Organizatorzy: Renata Pawelec, Beata Tomala

oraz    Grażyna Jamioł, Urszula Piasecka