21 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 19 im. I. Sendlerowej  odbędzie się Konkurs dla uczniów klas I-III – MAM  TALENT”.

Cele konkursu:

– promowanie młodych talentów;

– rozwijanie zainteresowań uczniów;

– rozwijanie kreatywności uczniów;

– popularyzowanie pasji i zainteresowań uczniów.

FORMA KONKURSU:

Krótka prezentacja sceniczna (do 5 min) w formie:

– śpiew,

– taniec,

– recytacja,

– gra na instrumencie.

Informacje ogólne:

Uczeń może wystąpić sam lub w zespołach do 3 osób.

Prezentowany program nie może zawierać elementów niebezpieczny dla zdrowia uczestnika.

Podkład  do występu powinien być dostarczony na  nośniku CD (prosimy o sprawdzenie jakości nagrania).

W finale konkursu „Mam talent” biorą udział uczniowie wyłonieni w eliminacjach klasowych i zgłoszeni do 14.03.19r  (3 reprezentantów z klasy).

Autor: R.Pawelec