Szanowni Rodzice
Na 8 kwietnia zapowiadany jest początek strajku w oświacie. W referendum w naszej szkole pracownicy opowiedzieli się za przyłączeniem do strajku. W związku z tym informuję, że w okresie strajku nie będą się odbywały żadne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Szkoła zapewnia uczniom tylko zajęcia opiekuńcze.
Kilka dni temu pytałem Państwa o to, czy Wasze dzieci przyjdą do szkoły w dniu 8 kwietnia, jeśli będzie strajk. Większość z Państwa odpowiedziała i za to dziękuję. Bardzo ułatwia mi to zorganizowanie uczniom opieki w godzinach ich zajęć szkolnych.
Zasady zgłaszania liczby obiadów do cateringu wymusiły konieczność określenia liczby obiadów na ten dzień. Zamówiliśmy ich 40 i mam nadzieję, że wszystkie dzieci, które mają wykupione obiady i rodzice zadeklarowali ich przyjście do szkoły w dniu 8 kwietnia ten obiad dostaną. Pozostali będą mieli zwrócone pieniądze za obiad w tym dniu, nawet jeśli okaże się że strajku nie ma. W takiej sytuacji proszę zabezpieczyć dziecko by nie było w szkole głodne. Natomiast decyzja co do obiadu w kolejne dni należy już do Państwa. Musicie zdecydować czy dziecko będzie przychodziło na obiad czy nie. Jeśli nie zgłosicie rezygnacji według zasad obowiązujących do tej pory to obiad dla dziecka będzie przygotowany.
Przez okres strajku szkoła zapewnia opiekę uczniom w godzinach ich zajęć lekcyjnych od godziny 8.00 oraz uczniom zapisanym na świetlicę od godziny 7.00. Dzieci z klas 0-III proszę zaprowadzić na świetlicę natomiast uczniowie z klas IV-VIII przychodzą do sekretariatu szkoły gdzie uzyskają dalsze informacje.
Informuję również, że w dniach 15-17 kwietnia odbywać się będzie egzamin ósmoklasisty i są to dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole. Pracuje tylko świetlica szkolna od godziny 7.00. Bardzo proszę o zgłaszanie wychowawcom klas dzieci, które będą korzystały ze świetlicy w tym czasie. W tych dniach nie będą wydawane obiady.

Wicedyrektor szkoły
Andrzej Kosierkiewicz