Telefon Zaufania w Sprawach Rodzinnych czynny od wtorku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30  w poniedziałki od 7.30 do 17.00
41/368-18-74

Telefon Zaufania w Sprawach Kryzysowych
czynny w soboty i niedziele od 16.00 do 19.00
41/345-50-59

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
ul. Karczówkowska 5a, Kielce
41/346-16-27

Razem Pokonać Przemoc
41/343-29-97
0800 55 99 75

Pomoc Ofiarom Przestępstw
Punkt Konsultacyjny
41/349-33-44

Centrum Interwencji Kryzysowej i Schroniska dla Ofiar Przemocy
czynny całą dobę
41/366-48-47

Telefon zaufania – pomoc psychologiczno-pedagogiczna
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 17.00
41/366-17-41

Punkt Konsultacyjny do spraw Uzależnień i Narkomanii
41/344-39-86

Telefon Zaufania dla Osób z Problemem Alkoholowym
Kielce
41/345-73-46

Telefon Zaufania ds. Rodziny
Kielce
41/368-18-67

 

Autor: Marzena Zagdan