Rodzice uczniów , którzy nie złożyli jeszcze uzupełnionych kart zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2019/2020 proszeni są o złożenie kart do dnia 06.09.2019 r.

Posiedzenie komisji kwalifikującej uczniów do świetlicy szkolnej odbędzie się w dniu 11.09.2019 r. Listy uczniów zakwalifikowanych zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń obok drzwi wejściowych do świetlicy w dniu 16.09.2019 r.

Do dnia 16.09.2019 r. wszyscy chętni uczniowie mogą uczęszczać na zajęcia odbywające się w świetlicy szkolnej.

Autor: Marzena Zachariasz