Projekt „Szkoła TIK na TAK!”

Głównym celem realizowanego przez Grupę MAC S.A. projektu „Szkoła TIK na TAK!” jest zwiększenie efektywności nauczania zgodnego z potrzebami rynku pracy poprzez podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli ze szkół biorących udział w projekcie. W projekcie bierze udział pięć szkół z województwa świętokrzyskiego. Wsparciem objętych zostało łącznie 32 nauczycieli oraz 565 uczniów.

Projekt skierowany jest do uczniów klas 4-8. Każdy z uczestników odbędzie 84 godzinne szkolenie.
W tym zajęcia pozalekcyjne w formie warsztatów (łącznie 20 godzin):
10 godzin warsztatów w zakresie modelowania 3D, drukarek 3D i specjalnego       oprogramowania;
10 godzin warsztatów z zakresu mediów cyfrowych.
Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów (64 godziny) – wykorzystanie zdobytej wiedzy na warsztatach – realizacja 2 projektów edukacyjnych:
1. Modelowanie 3D i drukarki 3D (34 godziny). Podczas zajęć uczniowie nauczą się projektować i drukować modele 3D.
2. Media cyfrowe (30 godzin). Podczas tych zajęć uczniowie nauczą się m. in. tworzyć blogi i strony internetowe oraz zachowania bezpieczeństwa w sieci i tworzenia przekazów medialnych.

Nauczyciele biorący udział w projekcie odbyli szkolenie podnoszące ich kompetencje cyfrowe i medialne oraz szkolenie podnoszące ich kwalifikacje eNauczyciel zakończone egzaminem (certyfikat EPP e-Nauczyciel (TEST i EKSPERT), ECDL).

Szkoła została doposażona w drukarkę 3D wraz ze stolikiem i kompletem materiałów eksploatacyjnych, laptopa z oprogramowaniem, monitor interaktywny 65” Android + OPS + mobilny statyw, dwuletnią licencję oprogramowania Mozabook oraz długopisy 3D.

Autor: Renata Kubicka