Przypominamy, że wszelkie propozycje i sugestie w sprawach dokumentów szkolnych można zgłaszać osobiście u wychowawcy klasy lub drogą elektroniczną na adres: szkp19@gmail.com. W tym celu można pobrać i wypełnić formularz dostępny w artykule Propozycje zmian w zakładce Rodzice.

Na powyższy adres e-mail można również pisać w innych sprawach szkoły, jak również w kwestiach związanych z funkcjonowaniem szkolnej strony www.

Autor: Administratorzy szkolnej strony www