Uwaga rodzice!

 

Dzień 14 października 2015 r. (środa) jest Dniem Edukacji Narodowej i dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.

Zwracamy się z prośbą do rodziców o zapewnienie w tym dniu opieki dzieciom.

Szkoła zapewnia opiekę świetlicową w godzinach 7.00 – 16.30.

 

Autor: Andrzej Kosierkiewicz