Nauczyciele języka angielskiego i języka niemieckiego ogłaszają Międzyszkolny Konkurs Językowy „Culture in a box – Tatsache uber Kultur ” przeznaczony dla uczniów klas 4-6.

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint promującej kulturę państw anglojęzycznych i niemieckojęzycznych. Termin dostarczenia prac: 30.11.2015 r.

Zobacz regulamin konkursu.