Dzień 12 czerwca 2020 r. (piątek) jest w naszej szkole dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Zwracamy się z prośbą do rodziców o zapewnienie w tych dniach opieki dzieciom.

Szkoła zapewnia opiekę świetlicową w godzinach 7.00 – 16.30.

Autor: A.Kosierkiewicz