Skip to main content

Diagnoza potrzeb edukacyjnych i rozwojowych

Diagnoza potrzeb edukacyjnych i rozwojowych opracowana na potrzeby przygotowania Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego NR NABORU FESW.08.02.-IZ.00-002/23 Działanie 08.02 – PODNOSZENIEW JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO Dokument do pobrania: Diagnoza potrzeb edukacyjnych i rozwojowych(plik .pdf)