Skip to main content

Biblioteka: zmiana numeru konta do wpłat za zniszc

Informujemy rodziców uczniów kl. 2 – 3 o zmianie nr konta, na które należy wpłacać pieniądze za zagubione lub zniszczone/zalane podręczniki. Obecnie wpłat dokonujemy na rzecz organu prowadzącego szkołę, czyli wpisujemy jako adresata Szkołę Podstawową nr 19 w Kielcach, nr konta bankowego: 71 1050 1461 1000 0023 5339 7322 (ING BANK ŚLĄSKI).