Skip to main content

PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Lp. Imię i nazwisko n-la Tytuł projektu Cel projektu Klasa/oddział Czas realizacji 1 Paulina Podlewska –  Pająk Aleksandra Spurek  Emocja-międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój emocjonalny i społeczny dzieci. Głównym założeniem  projektu jest budowanie i rozwijanie u dzieci i młodzieży empatii, szacunku do drugiego człowieka oraz nabycie umiejętności mówienia o swoich emocjach i potrzebach. VIc 01.09.2020-13.06.2021 […]

Projekty edukacyjne realizowane w roku szkolnym 20...

SZKOLNE PROJEKTY EDUKACYJNE Szkoła podstawowa nr 19 w Kielcach rok szkolny 2019/2020 L.p. Przedmiot Opiekun projektu                                        Tytuł projektu Klasa 1. j. polski   B. Krzepkowska   Sylwetki polskich laureatów literackiej Nagrody Nobla. VI 2. j. angielski   A.     Siwoń „How do J Get to… ?” V 3. geografia   A.  Kotulska   „Historia naszego […]

Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego „P

Projekt edukacyjny „ Propozycja ścieżki  edukacyjnej dla klas VII na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego” realizowany był od  lutego do maja 2018 r. przez  ośmioosobowy  zespół  uczniów  z klasy siódmej.  Opiekunami  projektu  byli  nauczyciele  przedmiotów  przyrodniczych, którzy opracowali scenariusz projektu i szczegółowe cele do realizacji dla czterech grup projektowych.

Our languages- etapy

Projekt “Our languages” rozpoczął się w naszej szkole w październiku 2014r. W projekcie biorą udział uczniowie kl. 5B oraz grupa uczniów ze szkoły podstawowej z Holandii z miasteczka Dubbeldam, z którymi rozpoczęliśmy współpracę w zeszłym roku w ramach projektu “Culture in a box” i w bieżącym roku szkolnym odnowiliśmy znajomość.Na początku podzieliliśmy się wrażeniami z wakacji i […]

Konferencja regionalna upowszechniająca Projekt Ed

W dniu 6 listopada 2014 r. w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego odbędzie się konferencja regionalna upowszechniająca Projekt Eduscience „Cyfrowa Szkoła – innowacyjne rozwiązania dla edukacji w Projekcie EDUSCIENCE”. Patronat honorowy nad konferencją sprawuje Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Pan Adam Jarubas. Więcej informacji na temat programu oraz formularz rejestracyjny można znaleźć tutaj. Przypominamy, że nasza szkoła […]

Zakończenie projektu “Culture in a box”

Projekt „Culture in a box” rozpoczął się w naszej szkole w październiku 2014r i został zakończony pod koniec czerwca 2014r. W projekcie brali udział uczniowie kl. 4B oraz grupa uczniów ze szkoły podstawowej z Holandii z miasteczka Dubbeldam. Projekt został podzielony na poszczególne etapy, które obejmowały zagadnienia kulturowe naszych krajów oraz najbliższego otoczenia. Uczniowie kl. 4B wraz […]

Zapoznanie z Holandią

Zakończyły się ostatnie etapy projektu “Culture in a box” w II semestrze szkolnym. Uczniowie wykonali prezentacje multimedialne w języku angielskim na temat miasta Kielce (historia, zabytki, ciekawe miejsca, itp.), jak również przygotowali paczkę z regionalnymi gadżetami. Uczniowie opisali województwo świętokrzyskie oraz dołączyli zdjęcia i ilustracje.  Kolejny etap projektu obejmował zapoznanie z naszymi krajami. Nasi uczniowie przygotowali prezentacje na […]