Skip to main content

Diagnoza potrzeb edukacyjnych i rozwojowych

Diagnoza potrzeb edukacyjnych i rozwojowych opracowana na potrzeby przygotowania Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego NR NABORU FESW.08.02.-IZ.00-002/23 Działanie 08.02 – PODNOSZENIEW JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO Dokument do pobrania: Diagnoza potrzeb edukacyjnych i rozwojowych(plik .pdf)

Aktywna Tablica

Informacje ogólne o projekcie Szkoła Podstawowa nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach w roku szkolnym 2021/2022  realizuje Rządowy Program  „Aktywna tablica”. W ramach tego programu nasza szkoła została wyposażona w multimedialne pomoce które pozwolą na szerokie i nowoczesne  wsparcie nauczyciela w przypadku pracy indywidualnej jak i grupowej podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych, w których […]