Skip to main content

PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Lp. Imię i nazwisko n-la Tytuł projektu Cel projektu Klasa/oddział Czas realizacji 1 Paulina Podlewska –  Pająk Aleksandra Spurek  Emocja-międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój emocjonalny i społeczny dzieci. Głównym założeniem  projektu jest budowanie i rozwijanie u dzieci i młodzieży empatii, szacunku do drugiego człowieka oraz nabycie umiejętności mówienia o swoich emocjach i potrzebach. VIc 01.09.2020-13.06.2021 […]

Projekty edukacyjne realizowane w roku szkolnym 20...

SZKOLNE PROJEKTY EDUKACYJNE Szkoła podstawowa nr 19 w Kielcach rok szkolny 2019/2020 L.p. Przedmiot Opiekun projektu                                        Tytuł projektu Klasa 1. j. polski   B. Krzepkowska   Sylwetki polskich laureatów literackiej Nagrody Nobla. VI 2. j. angielski   A.     Siwoń „How do J Get to… ?” V 3. geografia   A.  Kotulska   „Historia naszego […]

Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego „P

Projekt edukacyjny „ Propozycja ścieżki  edukacyjnej dla klas VII na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego” realizowany był od  lutego do maja 2018 r. przez  ośmioosobowy  zespół  uczniów  z klasy siódmej.  Opiekunami  projektu  byli  nauczyciele  przedmiotów  przyrodniczych, którzy opracowali scenariusz projektu i szczegółowe cele do realizacji dla czterech grup projektowych.