Skip to main content

eTwinningu ciąg dalszy!

Właśnie zakończył się kolejny etap projektu „Culture in a Box” w ramach programu eTwinning, który realizujemy ze szkołą z Holandii. Tym razem przygotowaliśmy prezentacje przedstawiające naszą szkołę i różne aspekty życia szkolnego. Podobne prezentacje otrzymaliśmy od naszych znajomych zza granicy. Przekonaliśmy się, że chociaż mieszkamy w różnych częściach Europy, a nasze szkoły wyglądają inaczej, to […]

SP 19 w projekcie eTwinning

W październiku bieżącego roku szkolnego Szkoła Podstawowa nr 19 im. I. Sendlerowej w Kielcach rozpoczęła swój udział w projekcie eTWINNING. eTwinning to społeczność szkół w Europie. Projekt eTwinning jest częścią Comeniusa, unijnego programu dla szkół. Akcja eTwinning promuje współpracę szkół w Europie za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oferując wsparcie, narzędzia i usługi, tak by szkoły w […]

Podsumowanie projektu „Indywidualizacja nauczania

W roku szkolnym 2012/2013 w naszej szkole kontynuowany był projekt „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce”. W różnorodnych zajęciach brało udział 157 uczniów, w tym 72 dziewczynki. Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty. Na zajęciach wykorzystywane były pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny […]

Realizacja projektu „Indywidualizacja nauczania i

  W naszej szkole kolejny rok trwa projekt „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia w ramach projektu: Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu a także z ryzykiem dysleksji – dla klas drugich prowadzone przez p. J. Mazur; Zajęcia dla […]

Harmonogram projektu indywidualizacji nauczania w...

HARMONOGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU „INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE KIELCE” w roku szkolnym 2012/13 Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 8.50 – 9.35 1. Logopedia (s.18) – mgr D. Chabior       1. Trudności matem. (s.17)-mgr M. Świercz 9.40 –10.25 1.Gimnastyka korekcyjna (s. 2) – mgr J. […]

Wycieczka do Ptasiego Azylu

Wycieczka do Ptasiego Azylu

21 maja w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III szkół podstawowych w Gminie Kielce”, dwie grupy uczniów uczestniczących w zajęciach dla uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie i przyrodniczo uczestniczyło w wycieczce do Ptasiego Azylu. Uczniowie mieli możliwość posłuchać opowieści prof. Wróblewskiego o zwierzętach, obejrzeć ptaki, które trudno zobaczyć w naturalnym środowisku, a […]

Projekt Eduscience

Nasza szkoła, jako jedna z 9 szkół w województwie świętokrzyskim, zakwalifikowała się do projektu edukacyjnego “Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – Eduscience“. Głównym celem projektu jest zwiększenie zainteresowania podjęciem studiów na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy uczniów i uczennic z całej […]

Wycieczka w ramach projektu “Indywidualizacja nauc

W ramach realizacji projektu: “Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce” uczniowie naszej szkoły uczestniczą w różnych zajęciach. Ostatnio uczniowie klas pierwszych, biorący udział w zajęciach dla dzieci szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo, wybrali się na poszukiwanie długo oczekiwanej wiosny. Zaobserwowane zmiany pilnie notowali w kartach pracy i dokumentowali zdjęciami.

Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III...

Od września 2011 r do czerwca 2013 r. w naszej szkole jest realizowany projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego-Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce”. W ramach projektu odbywają się dodatkowe zajęcia: dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu a także z ryzykiem dysleksji, dla dzieci […]

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

Projekt “Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” – finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa jest największym projektem edukacyjnym w Polsce. Koncepcja Projektu oparta jest na założeniu, że każde dziecko jest zdolne, a rolą dorosłych jest te zdolności dostrzec, rozwijać i wspierać. Bazą teoretyczną jest Teoria Wielorakich Inteligencji autorstwa Howarda Gardnera, która została […]