Skip to main content

SPOTKANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS I-VIII

12.09.2022 r. (poniedziałek) godz. 16.30 – spotkanie rodziców/opiekunów uczniów klas I z kierownikiem świetlicy Panią M. Zachariasz na stołówce szkolnej
12.09.2022 r. (poniedziałek) godz. 17.00 – spotkanie rodziców/opiekunów uczniów klas I – III z wychowawcami
13.09.2022 r. (wtorek) godz. 17.15 – spotkanie rodziców/opiekunów uczniów
pozostałych klas V – VIII z wychowawcami

List Ministra Edukacji i Nauki na zakończenie roku

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Drodzy Nauczyciele i Uczniowie,

rok szkolny 2021/2022 był czasem wielu ważnych i potrzebnych zmian w polskiej edukacji. Realizowaliśmy przedsięwzięcia ukierunkowane na wspieranie wszechstronnego rozwoju młodych ludzi, budowanie kompetencji przyszłości oraz uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego, który powinien odpowiadać na wyzwania XXI wieku.