Innowacja „Wesoła ortografia” jest odpowiedzią na problemy z opanowaniem zasad ortografii oraz wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w podstawie programowej dla pierwszego etapu edukacyjnego. Celem jest opanowanie przez uczniów umiejętności i nawyku bezbłędnego pisania.