Skip to main content

Świetlica w SP 19

Zajęcia w świetlicy szkolnej SP nr 19 w Kielcach odbywają się w godzinach 7.00 – 17.00.
Świetlica szkolna uzupełnia funkcje rodziny i wychowawców klasowych. Obok zadań opiekuńczych w świetlicy realizowane są wszechstronne działania wychowawcze oraz kształcące, dostosowane do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci w młodszym wieku szkolnym.