Skip to main content

Komunikat MEN dotyczący zwrotu kosztów uszkodzoneg

Komunikat MEN z 17 października 2014 r. skierowany do rodziców pierwszoklasistów, dotyczący zwrotu kosztów uszkodzonego podręcznika „Nasz elementarz” Przypominamy, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika do klasy 1, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty 4,34 zł za jedną część „Naszego elementarza”. Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia […]

Regulamin biblioteki i czytelni

1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne. 3. Biblioteka czynna jest codziennie. Środa to dzień przeznaczony na opracowywanie zbiorów, uzupełnianie dokumentacji i inne prace biblioteczne. 4. W bibliotece działa aktyw biblioteczny, który odpowiada za organizację imprez bibliotecznych, estetykę pomieszczenia, pomoc przy wypożyczeniach, porządek na półkach z książkami, reperację uszkodzonych egzemplarzy. 5. W […]

Zasady zachowania się w bibliotece szkolnej

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W BIBLIOTECE SZKOLNEJ: zachowuję się cicho, by nie przeszkadzać innym czytelnikom! przychodzę do biblioteki w wyznaczonych    godzinach, nie wchodzę do biblioteki z jedzeniem ani piciem, dbam o książki, nie zaginam rogów, zawsze w terminie oddaję wypożyczone książki, jeśli zgubię lub zniszczę wypożyczoną książkę, zgłaszam to pani bibliotekarce, mogę przyjść do czytelni poczytać […]

Biblioteka i jej zadania – wywiad z p. mgr Iwoną K

Jakie są główne zadania biblioteki? Jakie akcje organizuje biblioteka szkolna i w jakim celu? Do najważniejszych zadań biblioteki szkolnej należą: – udostępnianie książek i innych materiałów informacyjnych: wypożyczanie indywidualne do domu dla uczniów, nauczycieli, pracowników administracyjnych SP 19 i rodziców, udostępnianie księgozbioru podręcznego, udostępnianie materiałów z Internetu, wypożyczanie materiałów do pracowni i klasopracowni, wypożyczanie i […]

Biblioteka

Nasza biblioteka mieści się w budynku Szkoły Podstawowej nr 19 im.Ireny Sendlerowej w Kielcach. Mogą w niej wypożyczać książki wszyscy  uczniowie i pracownicy naszej placówki. W części pomieszczenia urządzona jest czytelnia, w której można skorzystać z księgozbioru podręcznego i czasopism.