Skip to main content

Procedura wyboru patrona szkoły

Wybór patrona to sprawa najwyższej wagi. Nie może to być wybór przypadkowy, nieuzasadniony. Kampania musi być przeprowadzona w sposób przemyślany i kontrolowany. Przy wyborze społeczność szkolna (rodzice, uczniowie, nauczyciele) muszą kierować się rangą szkoły i rolą, jaką odgrywa w środowisku. Imię szkoły – patron powinno/powinien nawiązywać do historii lub współczesności Kielc lub Polski, osiągnięć, ważnych kart […]