Skip to main content

18 grudnia – spotkania z rodzicami

18.12.2023 r. (poniedziałek) o godz. 16.15 odbędą się spotkania rodziców/opiekunów uczniów klas I – III z wychowawcami.
18.12.2023 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 odbędą się obowiązkowe spotkanie rodziców/opiekunów uczniów klas IV-VIII z wychowawcami.
Pozostali nauczyciele pozostają do dyspozycji rodziców w godz. 17.15-18.15 lub dłużej w razie konieczności w pokoju nauczycielskim, gabinecie pedagoga/psychologa i pokoju  nauczycieli wf.