Skip to main content

mLegitymacja w SP19!

mLegitymacja w SP19!

Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja – wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji. Już teraz na wniosek rodziców/prawnych opiekunów szkoła może wydać elektroniczną wersję tradycyjnej, papierowej legitymacji. Pokazując mLegitymację, potwierdzisz, że jesteś uczniem danej szkoły, skorzystasz z ulg i zwolnień. Dane z mLegitymacji możesz okazać tak jak przy użyciu tradycyjnej legitymacji. Możesz również […]