Skip to main content

Terminy rekrutacji

Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły mogą ubiegać  się o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej, składając w sekretariacie szkoły  w terminie od 16 III 2015 r. do 27 III 2015 r. wypełniony “Wniosek o przyjęcie dziecka”. Wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych komisja rekrutacyjna ogłasza w dniu 17 IV 2015 r. do […]