Skip to main content

Informacje o obiadach

 Opłata za obiady w miesiącu październiku wynosi: 19 dni x 3,90 zł = 74,10 zł Termin płatności za obiady do dnia 27.09.2021` r. (poniedziałek). Wpłaty za obiady należy dokonać wyłącznie przelewem na konto : ING Bank Śląski     83 1050 1461 1000 0023 5339 7397  do 27.09.2021  pieniądze powinny być na koncie szkoły //dokładna kwota// W […]