Skip to main content

Procedury Stołówki 2022r.

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W STOŁÓWCE SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 IM.IRENY SENDLEROWEJ W KIELCACH PROCEDURA DOKONYWANIA OPŁATY ZA OBIADY 1. Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za obiady. Za termin płatności uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy szkoły. 2. Wpłata za wyżywienie dokonywana jest z góry, za cały miesiąc w terminie do […]

Regulamin Stołówki 2022r.

  Regulamin stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach § 1. Podstawa prawna Art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). § 2. Postanowienia ogólne 1.W szkole działa stołówka prowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, w której wydawane są obiady […]

Regulamin stołówki szkolnej.

Regulamin stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach § 1. Podstawa prawna Art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). § 2. Postanowienia ogólne 1.W szkole działa stołówka prowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, w której wydawane są obiady przygotowywane […]