Skip to main content

Informacje o obiadach

Informacje o obiadach  Opłata za obiady za miesiąc styczeń wynosi: 19 dni x 4,50 zł = 85,50 zł Termin płatności za obiady do dnia 04.01.2023` r. (środa). Wpłaty za obiady należy dokonać wyłącznie przelewem na konto : ING Bank Śląski     83 1050 1461 1000 0023 5339 7397  do 04.01.2023  pieniądze powinny być na koncie szkoły […]

Informacje o obiadach

Informacje o obiadach Opłata za obiady za miesiąc październik wynosi: 19 dni x 4,50 zł = 85,50 zł Termin płatności za obiady do dnia 27.09.2022` r. (wtorek). Wpłaty za obiady należy dokonać wyłącznie przelewem na konto : ING Bank Śląski     83 1050 1461 1000 0023 5339 7397  do 27.09.2022  pieniądze powinny być na koncie szkoły […]

Procedury Stołówki 2022r.

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W STOŁÓWCE SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 IM.IRENY SENDLEROWEJ W KIELCACH PROCEDURA DOKONYWANIA OPŁATY ZA OBIADY 1. Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za obiady. Za termin płatności uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy szkoły. 2. Wpłata za wyżywienie dokonywana jest z góry, za cały miesiąc w terminie do […]

Regulamin Stołówki 2022r.

  Regulamin stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach § 1. Podstawa prawna Art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). § 2. Postanowienia ogólne 1.W szkole działa stołówka prowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, w której wydawane są obiady […]

Informacje o obiadach.

Informacje o obiadach   Obiady wydawane będą od dnia 8.09.2022 r. (czwartek). Opłata za obiady w miesiącu wrześniu wynosi: 17 dni x 4,50 zł = 76,50 zł Termin płatności za obiady do dnia 06.09.2022 r. (wtorek). Wpłaty za obiady należy dokonać wyłącznie przelewem na konto : ING Bank Śląski     83 1050 1461 1000 0023 5339 […]