Skip to main content

Regulamin stołówki przy Szkole Podstawowej nr 19 i

Regulamin stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach – nowa wersja 1.Stołówka jest miejscem spożywania obiadów przygotowanych przez miejską kuchnię cateringową dla uczniów. 2.Obiady wydawane są dla: a) uczniów wnoszących opłaty indywidualne, b) dla dzieci, których dożywianie dofinansowuje MOPR w Kielcach. 3.Posiłki wydawane są w godzinach od 12.00 do 13.45. 4.Rodzice […]

Procedury obowiązujące w stołówce szkolnej prz

  PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W STOŁÓWCE SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 IM.IRENY SENDLEROWEJ  W KIELCACH – NOWA WERSJA   PROCEDURA DOKONYWANIA OPŁATY ZA OBIADY Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za obiady. Informacje o kosztach obiadów za dany miesiąc  umieszczane są na stronie internetowej szkoły oraz  tablicy ogłoszeń. Należność za obiady należy regulować za cały […]