Skip to main content

Zmiana procedur dokonywania odpisów obiadów

ZMIANA  PROCEDUR  DOKONYWANIA  ODPISÓW  OBIADÓW Na wniosek Rady Rodziców Miejska Kuchnia Kateringowa zmienia zasady dokonywania odpisów obiadów. Od dnia 20.X.2014 r. odpisy obiadów można zgłaszać z wyprzedzeniem jednego dnia roboczego, poprzedzającego nieobecność dziecka – do godziny 7.45. Odpisy można zgłaszać osobiście w świetlicy szkolnej lub telefonicznie (41 367 64 86). Kierownik świetlicy Marzena Zachariasz