Skip to main content

TELEFONY ZAUFANIA

Telefon Zaufania w Sprawach Rodzinnych czynny od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30  w poniedziałki od 7.30 do 17.00 41/368-18-74 Telefon Zaufania w Sprawach Kryzysowych czynny w soboty i niedziele od 16.00 do 19.00 41/345-50-59 Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii ul. Karczówkowska 5a, Kielce 41/346-16-27 Razem Pokonać Przemoc 41/343-29-97 0800 55 99 75 […]

Pomoc dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach pojawił się komunikat: “W ramach Rządowego Programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”, na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej, Fundacja Dzieci Niczyje rozpoczęła już realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie przez specjalistów ogólnopolskiej infolinii interwencyjno-informacyjnej dla uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców, nauczycieli oraz innych podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa […]