Skip to main content

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOORDYNATORA DO SPRAW BEZPIEC...

1. Integrowanie działań wszystkich podmiotów szkolnych (nauczycieli, uczniów, wychowanków, rodziców) oraz współpracujących ze środowiskiem w zakresie bezpieczeństwa ( w tym z policją, ratownictwem medycznym, Strażą Miejską i innymi instytucjami). 2.   Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanych w szkole programów wychowawczego i profilaktycznego. 3.  Działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w szkole: – realizacja […]

Protokół z przebiegu próbnej ewakuacji Szkoły Pods

Regularnie w SP nr 19 przeprowadzana jest próbna ewakuacja szkoły. Biorą w niej udział nauczyciele, uczniowie, pracownicy niepedagogiczni oraz wszyscy obecni na daną chwilę w placówce (rodzice, listonosz itp.) W działaniach naszych często pomagają nam strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach , a także przedstawiciele Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Kielcach. […]